Razom Team – Who Are We?

Many of our supporters and followers ask the same question – who are Razomers? And we, as always, answer that Razom is our volunteers, Razomers, whose hearts ache for Ukraine, who give their time, expertise and energy in pursuit of a common goal – a strong and independent Ukraine!

All of our photos show only a fraction of Razom volunteers. Today, Razom is comprised of:

 • 200+ active volunteers in the US (and a few hundred more who help periodically)
 • 20+ volunteers in Canada
 • 20+ volunteers in Poland
 • 50+ volunteers in Ukraine
 • dozens of partner organizations
 • procurement teams, logistics, sorting, warehouse platform developers, warehouse operators, drivers, communicators, financiers, donor support team, advocacy team, lawyers, protest and charity concert organizers, and an entire team responding to endless emails and phone calls

Our teams’ intense cooperation and hard work have resulted so far in:

 • more than 200 tons of cargo sent to Ukraine: tactical medicine, hospital medicine, civilian drones for safe medical delivery, walkie-talkies, telephones, rations
 • delivered goods to Zhytomyr, Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Dnipro, Zaporizhia, Mykolaiv, Odesa regions
 • hundreds of events in support of Ukraine in the United States and Canada
 • hundreds of advocacy interviews in the US and Canadian press
 • and a great desire to win the war!

We are deeply grateful to all our volunteers for their dedication and tireless work!

Багато хто задає те саме запитання – хто такі Razomці? А ми, як завжди, відповідаємо, що Razom – це і є наші волонтери, Razomці, у яких болить серце за Україну, які віддають свій час, знання та енергію заради спільної мети – сильної та незалежної України!

На всіх наших фотографіях – лише частина волонтерів Razom. А загалом, наразі під час війни Razom – це:

 • 200+ активних волонтерів в США (і ще кілька сотень таких, що допомагають періодично)
 • 20+ волонтерів в Канаді
 • 20+ волонтерів в Польщі
 • 50+ волонтерів в Україні
 • десятки партнерських організацій
 • команди закупівель, логістики, сортування, розробники платформи складу, оператори складу, водії, комунікаційники, фінансисти, команда підтримки донорів, адвокаційна команда, юристи, організатори протестів і благодіних концертів, команда, яка відповідає на чисельні емейли і телефонні дзвінки

Інтенсивна співпраця та наполеглива робота наших команд наразі вже привели до наступних результатів:

 • понад 200 тон вантажів відправлених в Україну: тактична медицина, госпітальна медицина, цивільні дрони задля безпеки перевезень, рації, телефони, сухпайки
 • доставлені вантажі в Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Луганську, Донецьку, Дніпровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську області
 • сотні подій на підтримку України в США і Канаді
 • сотні адвокаційних інтерв’ю в пресі США і Канади
 • і величезне бажання виграти війну! 

Ми щиро вдячні всім нашим волонтерам за самовідданість та невтомну працю!/* */